Osmanlı Tarihi Kronoloji Arşivi 1914 Yılı Ekim Ayı

 


1 Ekim 1914

İntibah Römorkörü Çanakkale Boğazı’na 29 adet mayın bıraktı. Böylelikle Çanakkale Boğazı’na 5. Mayın hattı döşenmiş oldu.
İttihat Spor Özel maçında Galatasaray ve Fenerbahçe Futbol Kulüpleri karşı karşıya geldi. Maçı Galatasaray 6-1 kazandı.
“Islâh-ı Medâris Nizâmnâmesi” yayımlandı. Bu kanun ile mevcut medreselerin ders müfredatında değişikliklere gidildi.
Osmanlı Hükümeti ticari ve adli tüm kapitülasyonları kaldırdı. Bu karara en sert tepki “tüm bağımsızlık çabalarına koşulsuz şartsız destek veren” A.B.D. ve “müttefikimiz” Almanya’dan geldi.

 


2 Ekim 1914

Nafıa Nezareti Teşkilatı’nda lüzumlu görülen düzenlemelerin yer aldığı nizamname yayımlandı.
Pilot Üsteğmen Fazıl Bey ve Raşit Hüseyin Sedat Bey keşif uçuşu gerçekleştirdi. Boğaz girişi, Limni adası ve Bozcaada civarında gerçekleştirilen keşifte düşman donanmasına ait gemiler görüldü.

 


3 Ekim 1914

Osmanlı Filosu Karadeniz’de gerçek mermilerle atış talimi yaptı. Yavuz Sultan Selim, Turgut Reis ve Barbaros Hayrettin savaş gemileri tatbikatta yer aldılar.
“İmtiyazat-ı Ecnebiyenin İlgası Üzerine Ecanib Hakkında İcra Olunacak Muameleye Dair Talimatname” kitapçık haline getirilerek tüm vilayetlere gönderildi.
“Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti” adı ile Toptaşı Bimarhanesi Sertabibi Avni Mahmud Bey başkanlığında ilk Türk Nöro-Psikiyatri Derneği İstanbul’da Kuruldu.

 


4 Ekim 1914

Burdur’da 6.9 şiddetinde deprem oldu. Deprem’de Burdur’da 300’e yakın kişi öldü 6 bin binada da hasar gördü.
Dâhiliye Nazırı Talat Bey Hilâl-i Ahmer Cemiyetine yazılı olarak Hükümet kararını iletti ve cemiyeti deprem bölgesine tam yetki ile gönderdi.
Deprem sonrasında Dahiliye Nezareti’nin gönderdiği yazı üzerine Hilâl-i Ahmer yetkilileri olağanüstü toplandı.

 


5 Ekim 1914

İmdat Heyeti, Isparta’ya vardığında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra İstanbul’daki Merkeze, “… Isparta’ya gelindi. Deprem felaketi büyük, ölüm çok, yaralı sayısı azdır. Yaraların sarılmasına çalışılacaktır.” telgrafını çekti.

 


6 Ekim 1914

Osmanlı Donanması’na Karadeniz’e çıkma emri resmi olarak verildi.
Konya Valisi Azmi Bey deprem bölgesi Burdur’da incelemelerini tamamladıktan sonra Isparta’ya geçti.

 


7 Ekim 1914

Alman Amiral Souchon, Sait Halim Paşa’nın kendisini Amiral rütbesi ile karargâha davet eden yeni görev teklifini reddetti.
Konya Valisi Azmi Bey Isparta’nın ileri gelenleri ile bir araya geldi.

 


8 Ekim 1914

Souchon, Midilli savaş gemisini Rus Filosu’nun yerini tespit etmek üzere Karadeniz’e çıkarttı.

 


9 Ekim 1914

Almanlar Belçika’ya bağlı Antwerp bölgesini işgal etti.
Nafıa Nezareti’nin kuruluş ve teşkilat konularını içeren maddelerin yer aldığı kanun resmi olarak yayınlandı.
Ziya Gökalp’in çabaları ile ilk Sosyoloji Kürsüsü İstanbul Darülfünun’unda kuruldu.

 


10 Ekim 1914

Pilot Üsteğmen Fazıl Bey Boğaz girişi ve Adalar üzerinde keşif uçuşu yaptı.

 


11 Ekim 1914

Deprem bölgesinde toplamda 297 yorgan, 255 don, 295 gömlek, 20 yastık kılıfı, 7 yatak kılıfı, 4 battaniye, 4 yatak çarşafı, 9 yastık, 15 kılıf ve 2 yatak ile 55 parça porselen eşya dağıtıldı.

 


12 Ekim 1914

Alman Amiral Souchon, tüm Osmanlı Donanması ile Karadeniz’e açılarak atış talimi yapmak adına Enver Paşa’dan izin istedi. Talebi reddedildi.
Dâhiliye Nazırlığı bir genelge yayınladı. Bu genelgede 3. Ordu bölgesinde görev yapan Valilere, “kış gelmeden evvel tüm imkânların kullanılarak askeri depoların erzakla doldurulması” talimatı verildi.
İmdat Heyeti bu gün keçiborluda evleri yıkılan dul ve yetimlerden oluşan 80 aileye 100er kuruştan olmak üzere toplam 8 bin kuruş yardım parası dağıttı.

 


13 Ekim 1914

Garrett Morgan, gaz maskesini icat etti ve patentini aldı.
Enver Paşa “Silahlı Kuvvetler Bildirisi” ni yayınladı.

 


14 Ekim 1914

İmroz ile Saroz körfezi arasında keşif uçuşu yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen Pilot Üsteğmen Fazıl Bey’in kullandığı uçağı fark eden düşman donanması keşif uçağımıza ateş açtı. Herhangi bir hasar oluşmadı.
Dâhiliye Nezareti Müsteşarı Ali Münif Efendi deprem bölgesine gitti.
İmdat Heyeti Isparta’nın Kılıç köyünde evleri yıkılan ve dul kalan 40 aileye bin kuruş dağıtıldı.
Burdur’da Gölbaşı Köyünde inceleme ve yardım çalışmalarını tamamlayan İmdat Heyeti iki aileye 100er kuruştan 200 kuruş dağıttı.

 


15 Ekim 1914

İngiliz ve Hintli askerlerden oluşan İngiliz Ordusu bugün Bahreyn’i işgal etti.

 


16 Ekim 1914

Kuleli Askeri Lisesi’nin son sınıf öğrencileri seferberlik ilanı ve emekli edilen askerlerden boşalan kadroları doldurmak için Subay rütbesiyle Birliklere gönderildi.
140 aileye toplam 14 bin kuruş yardım parası dağıtıldı. Toplamda biri üç biri altı ve kalanları beşer kişiden oluışan bu ailelerin her birine yüzer kuruş dağıtılmış oldu.

 


17 Ekim 1914

Isparta ve Burdur dolaylarında meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından yapılan yardım çalışmalarına Hilal-i Ahmer Cemiyetinin farklı şehirlerdeki şubeleri de katıldı.

 


18 Ekim 1914

Alman Amiral Souchon, Osmanlı Donanması’nı izinsiz olarak Karadeniz istikametinde harekete geçirdi. Olayı öğrenen hükümet yetkilileri bir emir çıkartarak Souchon ve Osmanlı Donanması’nı geri getirdi.
Hilal-i ahmer eczanesinden depremzedelerin tedavisinde kullanılmak üzere 21 parçadan oluşan sıhhı malzeme alındı

 


19 Ekim 1914

İstanbul’dan Çanakkale istikametine Pilot Yüzbaşı Savmi Bey komutasında hareket eden Mahmut Şevket Paşa uçağı havada arızalanarak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak olaydan 24 saat sonra tamir edilmek üzere İstanbul’a geri götürüldü.
İngiltere-Fransa-Belçika kuvvetleri ile Almanya arasında Avrupa’da devam eden savaş cephe savaşından siper savaşlarına döndü.

 


20 Ekim 1914

Almanya resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi saflarında savaşa davet etti.
Galatasaray Fenerbahçe Kulübü ile oynanan erteleme maçını 6-1 kazandı.
Enver Paşa ile Liman Paşa toplantısının ardından Hafız Hakkı Bey: “Enver’i Almanlara bizden daha yakın gördüm” dedi.

 


21 Ekim 1914

Ermeni azınlıkların askere alınması ve Amele Taburları’nda istihdam edilmesi kararlaştırıldı.
Enver Paşa “Osmanlı Orduları Başkumandanı -Başkumandan Vekili-” ilan edildi.

 


22 Ekim 1914

2 milyon altın, Almanlar tarafından Osmanlı Hükümetine hibe edildi.
Enver Paşa Harbiye Nezareti tarafından hazırlanan alternatif savaş planlarını görüşmek üzere Liman von Sanders ve Souchon ile toplantı yaptı.
Enver Paşa Amiral Souchon’a (hem Osmanlıca hem de Almanca); “Donanma-yı Hümayûn, Karadeniz’de hâkimiyet-i bahriyeyi kazanacaktır. Bunun için Rus donanmasını, nerede bulursanız ilân-ı harp etmeden ona hücum ediniz.” talimatını verdi.

 


23 Ekim 1914

İngiliz Hükümeti General Belemain’i özel yetkilerle donatarak Basra’ya gönderdi.
Wangenheim Deniz Ataşesi Albay Humann’ı Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya gönderdi ve Amiral Souchon’a, Ruslar’a yapılacak baskın için yazılı bir emir vermesini istedi.
Eski Maveraün Ürdün Emiri olan Abdullah, Kahire’deki İngiliz Yüksek Komiseri Lord Kİtchener ile anlaşma imzaladı.

 


24 Ekim 1914

“Başkumandan Vekili” Enver Paşa, Harbiye Nâzırı Cemal Paşa ile birlikte, 1200 tecrübeli subayı emekliye ayırdı.
16-25 yaş arası kadınların kaydolabildiği okul İstanbul’da 22 öğrenci ile eğitim hayatına başladı.
Cemal Paşa Osmanlı Donanması Gemi Komutanları’na yolladığı mesajda Amiral Souchon’un Donanma Komutanı olduğunu hatırlattı ve onun verdiği emirlere titizlikle uyulması gerektiğini belirtti.

 


25 Ekim 1914

4 ekimde meydana gelen depremin hemen ardından Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından tam yetki ile deprem bölgesine gönderilen İmdat Heyeti görevini tamamladı ve bölgeden ayrıldı.

 


26 Ekim 1914

Hilal-i Ahmer ambarından karşılanmak üzere yardıma muhtaç depremzedelere verilmek üzere bu güne kadar 123,5 kilo pirinç, 4,5 kilo yağ, 3 kilo tuz, 22,5 kilo patates, 16 kilo börülce, 10 kilo fasulye, 80 kilo şeker, 3 kilo çay ve 2 teneke gaz yağı dağıtıldı.

 


27 Ekim 1914

Üsteğmen Fazıl Bey, farklı tarihlerde gerçekleştirdiği keşif uçuşlarından elde ettiği bilgilerle hazırladığı raporu komutanlığa iletti.
Amiral Suchon resmi olarak; “Talim için Karadeniz’e çıkabilirsiniz” emrini aldı.

 


28 Ekim 1914

Alman Amiral Souchon mahiyetine; “Odesa, Feodasia ve Sivastopol’u bombalayın” emrini verdi.
Irak’ta Jackson şirketi aracılığıyla yapılmakta olan sulama faaliyetlerine ait ödemelerin durması neticesinde sulama çalışmalarına ara verildi.

 


29 Ekim 1914

Osmanlı Filosu Rus limanlarını bombaladı.
Cemal Paşa Serki Doryan kulübünde Briç oynarken Osmanlı Donanması’nın Rus Limanlarını bombaladığı haberini aldı.
Donanma Komutanlığı’ndan saat 22.30’da yapılan açıklamaya göre: “Tahrip edilen Prut torpil gemisinin 700 torpil taşıdığı, esirlerin 30 Ekim öğleden sonra İstanbul’da olacağı, bunların ifadelerine göre Rus komutanının Boğazdan çıkacak Osmanlı filosunu tahrip etmek maksadıyla torpil dökmek niyetinde olduğu, Midilli’nin Novarasiski limanında, 50 petrol sarnıcını, 14 nakliye gemisini, birçok hububat deposunu yaktığı ve Berkisatvet’in Novarasiski’nin telsiz telgraf istasyonunu tahrip ettiği” haberleri İstanbul’a iletildi.
20-45 yaş arası Ermeniler dahil tüm azınlıkların askere alınması kararlaştırıldı.

 


30 Ekim 1914

Rus, Fransız ve İngiliz büyükelçileri Kurban Bayramı dolayısıyla sırayla Sadrazam Sait Halim Paşa’yı ziyaret ettiler.
Rus sefiri Giers; İstanbul’u terk etmek üzere pasaportunu talep etti.
İngiliz elçisi Mallet; Osmanlı Hükümeti’ne taleplerinin yerine getirilmesi için 12 saat süre verdiklerini bildirdi.
Nilüfer, Grandük Aleksandr adındaki Rus gemisini batırdı.
Rus Amiral Ebergard Osmanlı Donanması’nın Rus limanlarını bombalamasının ardından olayla ilgili hazırladığı raporunu tamamladı.
Sait Halim Paşa ve Hükümet Üyeleri durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı.

 


31 Ekim 1914

Ruslar Doğu Bâyezîd’in Şimal Huduna bu gün hucüm etti
Rus birlikleri Bayazıt’ı işgal etti. Bayazıt-Diyadin hattındaki on bin kişilik 3. Aşiret Süvari Tümeni ve Hudut Taburları taktik gereği Aladağ’a çekildi, 3. Tümen karargâhı Karaköse’ye mevzilendi.
Rusya İstanbul Sefiri Giers İstanbul’dan ayrıldı.
Sadrazam Sait Halim Paşa, Telgraf Nazırı Osman, Ziraat ve Ticaret Nazırı Süleyman Elbustani, Nafıa Nazırı Çürüksulu Mahmut Paşa, toplantıya katılmayan Maliye Nazırı Cavit Bey istifa etti. Daha sonra Sadrazam ve Maliye Nazırı istifalarını geri aldılar.
Osmanlı Hükümeti tarafından Karadeniz’de yaşanan bombalama olayı hakkında hazırlanan NOTA Petersburg (Leningrat), Londra, Paris (Bordo) ve Roma büyükelçiliklerine gönderildi.

Sosyal Medya’da Çanakkale

Çanakkale Türküsü

Kategoriler

Anket

Çanakkale Deniz Savaşları’nda 276 kg.’lık top mermisini tek başına kaldırarak düşman zırhlısını batıran Seyit Onbaşı’nın batırdığı zırhlının adı nedir?

View Results

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Günlük Arşiv

Ocak 2018
PSÇPCCP
« Oca  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Follow Us