Osmanlı Tarihi Kronoloji Arşivi 1914 Yılı Eylül Ayı

 


1 Eylül 1914

Alman Amiral Schack Kıyı Topçusu ve Mayın Birlikleri Genel Müfettişliğine atandı.
İngiliz Deniz Bakanı W. Churchill; Askeri Harekât Daire Başkanı General Callwell’dan, İngiliz ve Yunan filolarının Gelibolu Yarımadası’nı işgal etmesi için bir plan hazırlamasını istedi.
W. Churchill, Kraliyet Genelkurmay Başkanı Douglas’a bir mektup göndererek Yunan ordusunun desteğiyle Çanakkale Boğazı’nın zorlanacağı bir harekâta ordunun hazır edilmesi emrini bizzat gönderdi.
Londra ziyareti sırasında Churchill’le bir araya gelen Enver Paşa, olası bir savaş durumunda yaşanacak gelişmeleri masaya yatırdı.
Zeytun Ermenilerinden 40 eşkıya, bu gün Zeytun’a 1 saat uzaklıktaki Kaymakam Pınarı mevkiinde Maraş’a gitmekte olan Beşanlı Köyü Müslümanlarından 21 yolcuya saldırarak 12 bin kuruş paralarını gasp ettiler.
Hindistan genel Valisi görevini yürüten Lord Harding, İngiltere’nin izlediği stratejiyi yeterince benimsemediği ve savunamadığı için İngiltere Hükümeti tarafından görevinden alınarak Paris sefirliğine atandı.
Hindistan’da bulunan İngiliz subayları, Avrupa’da çıkan savaş nedeniyle ülkelerine geri çağrıldı.
Padişah Sultan Reşat, İngiltere Büyükelçisi Sir Mallet’i makamında kabul etti.

 


2 Eylül 1914

Hindistan’da “Bombay Posta dairesi”nde bir bomba patladı, patlamada postanede önemli ölçüde maddi hasar oluştu.
Bu gün gerçekleştirilen Osmanlı Kabinesinde kapitülasyonların kaldırılmasına yönelik bir muhtıra hazırlanması talebi kabul edildi.
Osmanlı ile Almanya arasında bugün ikili bir antlaşma imzalandı. Antlaşmayı imzalayan tarafların dışında antlaşma ile ilgili tüm detaylar diğer devletlerden ve halktan gizli tutuldu.
Churchill, İngiliz Savaş Kabinesi’nden Goeben ve Breslau eşliğinde, Çanakkale Boğazı’ndan çıkacak tüm Türk gemilerinin batırılması için yetki aldı.
Osmanlı Devleti yaklaşan savaş karşısında seferberlik ilan etti.
Fransa Avrupa’da çıkan savaş nedeniyle kendi sömürgelerinde seferberlik ilan etti. Seferberliğe iştirak edecek kişilere Fransız medeniyetine mensup olduğuna dair bir belge vereceğini duyurdu.
Ağustos ayı ortalarında arızalanan Yavuz Sultan Selim savaş gemisi tamir edildi.

 


3 Eylül 1914

Galiçya’daki Rus orduları Avusturya üzerine ilerlemeye başladı. Bu gelişme sonrasında Avusturyalılar Lwow’u boşaltarak Karpat Dağlarına doğru çekildi.
2 haftadır Alman Ordusunun ilerleyişi karşısında geri çekilen Joseph Joffre komutasındaki Fransız ordusu Marne Nehri’nin güneyinde geri çekilme olayını durdurma kararı aldı.
Afganistan Harbiye Nazırı’nın yaşlılığı nedeniyle, görevini daha genç ve aktif bir isme devretmesi gerektiği kanaati üzerine Emir Hazretleri tarafından bir karar yayınlandı.
İngiltere Hükümeti’nin isteği üzerine Hindistan’da yaşayan Müslümanlar hakkında İngiltere’ye bağlı Hindistan genel valiliği tarafından bir rapor hazırlandı.
Almanya’da mayın dökmek amacıyla özel olarak üretilen Nusrat Mayın gemisi Çanakkale’ye vardı.
Papa XV. Benedict Giacomo della Chiesa 258. papa olarak Papa X. Pius’un ölümünden sonra yapılan seçim sonrasında yeni görevine başladı.

 


4 Eylül 1914

Alman Genel Kurmay Başkanı General Moltke, Liman Von Sanders’den Osmanlı’nın bir an önce savaşa girmesini istedi.
İngiliz Nazırı Mr. Browny Londra Albert Hall’da bir açıklama da bulundu.
İngilizler, kâğıt üzerinde bile olsa bir Osmanlı vilâyeti sayılan Mısır’ın statüsünü tek taraflı değiştirdi. Bu gelişmenin ardından İngilizler bu gün Şattül Arap’a savaş gemilerini soktu.
Nilüfer Mayın Vapuru, bugün boğaza 32 mayın getirdi.
Çanakkale Boğazında rezerv edilmiş mayın sayısı 80’e ulaştı.
Osmanlı Hükümeti’nin, İstanbul’un yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere Romanya’dan satın aldığı 30.000 çuval buğdaya bu gün Rusların el koyduğu öğrenildi.
İngilizler Hindistan’da İslam ve Putperest dinine mensup ulemalara ekonomik destek ve seksen bin rublelik maaş tahsis etti.
Churchill Yunanistan’a Çanakkale Boğazı’na ortak bir İngiliz-Yunan saldırısı durumunda Yunanistan’ın ne gibi katkılarda bulunabileceği konusunda bilgi alma talebini iletti.

 


5 Eylül 1914

Amiral Souchon Berlin’e gönderdiği mesajda Osmanlı donanmasının sekiz gün içerisinde savaşa hazır hale gelebileceğini bildirdi.
Üsteğmen Fazıl Bey, Bozcaada ve Limni üzerinde Nieport markalı deniz uçağı ile Çanakkale Boğazı’nda ilk gözetleme uçuşunu gerçekleştirdi.
İngiliz matbaası ve İngilizler tarafından yönetilen telgraf ajansları, Hindistan’da Almanların İngiltere, Belçika, Fransa ve Rusya karşısında hezimete uğradığı şeklinde yalan haberler yayıyor.
Adliye Nezareti’nde Nazır Pirizade İbrahim Bey başkanlığında toplanan komisyonda, kapitülasyonların kaldırılması gerektiği hakkında sadarete yazılacak tezkerenin esasları görüşüldü.
Fransa’da ortaya çıkan yeni gelişmeler neticesinde İngiltere, Fransa ve Rusya kendi aralarında Londra Misakı’nı imzaladı. Zafer elde edilene kadar hiç bir devletin herhangi bir nedenle düşmanla bir barış antlaşması imzalaması ihtimalinin önü alındı.
Alman birlikleri Marne’da bulunan Fransız kuvvetlerine saldırdı.
Fransızlar Almanlara karşı koyabilmek için İngilizlerden yardım talebinde bulundu.
General Maunoury komutasındaki 6. Fransız Kara Ordusu Paris’e yaklaşan Alman askerlerine karşı koyabilmek için saldırıya geçti.
İngiltere’nin Hindistan’daki tüm faaliyetleri tüm olanaklarını kullanarak eleştiren Hindistan putperestlerinden Mister Tillin, çıkartıldığı mahkemece müebbet kürek cezasına çarptırıldı. Tillin cezasını çekmek üzere Ma eyaletine sürgün edildi. Bir süre sonra af edildi.
Hindistan’da bulunan resmi ve bağımsız matbaalara ve Hindistan dışından gelen gazetelere sansür uygulanması kararı alındı.
Çanakkale Boğazı’nda kıyıya paralel uzanan hatlar halinde hesaplanan yeni mayın hatları Boğaz’a ve Karanlık Limana döşendi.

 


Eylül 1914

Başkomutanlık Vekâleti, bu gün 3’üncü Ordu’nun görevini “Ruslar’ın olası bir taarruzu halinde ayrı ayrı kollarla ilerleyecek şekilde, Rus taarruz kollarına üstün kuvvetlerle taarruz edebilecek bir durumda Erzurum civarında toplanacak” olarak yeniden belirledi.
Marne’da Fransız ve İngiliz kontratağı Almanlar’ın Paris’e ilerleyişini sona erdirdi.
Joseph Joffre, Fransız Ordusunun sol kanadına Almanlara karşı genel taarruz emri verdi.
Zeytun Ermeni Marhasası; eşkıyaya yardım ve yataklık ettiği, silahların temininde rolü olduğu ve kilisesi olmayan yerlere din görevlisi atamak suretiyle askerî uygulamalara riayet etmemesi nedeniyle tutuklanarak bu gün Divan-ı Harb’e sevk edildi.
Amiral Souchon Enver Paşa’ya tarafsız durumda bulunan Bulgaristan ve Romanya’yı ikna etmek üzere bu ülke limanlarını ziyaret ederek güç gösterisi yapma önerisi getirdi. Ancak Enver Paşa bu güç gösterisinin Bulgaristan ve Romanya tarafından tehdit olarak algılanacağı ve ters tepki vereceği korkusuyla Amiral Souchon’a Karadeniz’e çıkma izni vermedi.
Osmanlı Donanmasında ıslahat yapmak amacıyla görev yapan İngiliz subaylar ülkeyi terk etti.
Kalküta’nın Dakka kazasında Hindistan putperestleri tarafından çıkartılan isyanda, isyancılar kazada bulunan postaneye saldırdı. Postanede mevcut nakit ve kıymetli emanetler gasp edildi. Ayrıca isyancılara engel olmak isteyen sekiz polis öldürüldü. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Hindistan Hükümeti güvenliği sağlamak amacıyla bölgeye bahriye askerlerini sevk etti.
İki gün önce kalp krizi geçirmiş olan Nusrat’ın genç komutanı Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey sağlığı için yerine bir başkasını geçirmek isteyen Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Bey’in ısrarlarına rağmen, savaşın ve ülkenin içinde bulunduğu koşulları ileri sürerek komutanlık görevini üstlendi.
Hindistan’da resmi kurumların dışında var olan tüm özel kurum ve sivil kişilerdeki telsiz ve telgraf telefon cihazlarına Hint Hükümeti tarafından el konuldu.

 


Eylül 1914

Bombay, Kalküta ve Hindistan’nın diğer şehirlerinde yedi ayrı banka iflas ettiğini duyurdu. Bir banka müdürü kendini astı.
Bülucisten ve Tibet’te Fransa’nın yanında savaşa dahil olan İngiltere’ye karşı isyan başlatıldı.
New York’ta, parasını peşin almasına rağmen Osmanlı adına ürettiği iki dretnota el koyan İngiliz Hükümeti aleyhine İranlılar ve Hindular büyük bir miting organize ettiler.

 


Eylül 1914

W. Churchill Çanakkale yakınlarında bulunan İngiliz Filosu Komutanı Amiral Troubridge gönderdiği talimatta onların asıl görevlerinin Goeben ve Breslau’ı batırmak olduğunu hatırlattı.
W. Churchill’in talimatına rağmen Amiral Troubridge, Goeben ve Breslau’ın kaçışı olayındaki ihmali nedeniyle Askeri Mahkeme tarafından Filo Komutanlığı görevinden alınarak İngiltere’ye çağrıldı.
Bu gece toplanan hükümet yetkilileri kapitülasyonların kaldırılması konusunda hazırlanan notayı okudu ve bu notanın onaylanmasıyla birlikte 9 Eylül 1914 akşamı başkentteki büyükelçilere tebliğ edilmesi kararı alındı. Toplantının sonunda, kapitülasyonların kaldırılması konusunda çıkan padişah iradesi okundu.
“Terbiye-i Vataniye’nin i’lası” amacıyla Donanma Cemiyeti tarafından tertip edilen çalışma Millet Tiyatrosunda oynandı.

 


Eylül 1914

4 gündür devam eden Marne Savaşı Almanların yenilgisiyle sonuçlandı.
Amiral Kerr, Churchill‘in talimatı üzerine hazırladığı planı bu sabah Atina’daki İngiliz elçisi Eliot aracılığıyla İngiltere’ye gönderdi. 2 muharebe kruvazörü, bir zırhlı kruvazör, üç hafif kruvazör, bir destroyer filotillası ve mayın gemilerinden oluşan bir İngiliz filosu denizden Gelibolu’ya çıkarma yaparak Yunan ordusuna destek olacaktı. Yunan Başbakanı Venizelos bu plana katılmak için Bulgaristan’ın da Trakya’dan savaşa katılmasının gerektiğini vurguladı. Kerr’i ve Venizelos’un isteklerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından bu proje aynı gün içerisinde rafa kaldırıldı.
Osmanlı Hükümetinin aldığı karar neticesinde Alman Amiral Souchon, Osmanlı Donanması Komutanlığına atandı.
Osmanlı Devleti 1 Ekim’den geçerli olmak üzere tek taraflı olarak tüm kapitülasyonları kaldırdı.

 


10 Eylül 1914

A.B.D. hükümeti, kapitülasyonların kaldırılmasına diplomatik sert bir tepkide bulundu. Ayrıca kararın hemen ardından A.B.D., 9 Eylül 1914 günü vatandaşlarını koruma gerekçesi ile Osmanlı sularına İngiltere’den USS North Carolina adlı savaş gemisini gönderdi.
Fazıl Bey komutasında Nieport markalı deniz uçağı ile Boğazda’ki ikinci gözetleme uçuşu gerçekleştirildi.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin örgütlemesi ile Kapitülasyonların kaldırılması konusunda İstanbul’da coşkulu bir miting düzenlendi.

 


11 Eylül 1914

3 Eylülde başlayan Rava Russka savaşı bu gün Avusturya–Macaristan’ın yenilgisiyle son buldu.
Ömrünü Kırım Türklerinin özgürlüğü, Müslüman ve Türk milletlerinin birliği için sarf eden İsmail Gaspıralı Bahçesaray’daki evinde ölü bulundu.
Çanakkale Müstakem Mevkii Komutanı Komutan Cevdet İkinci Ordu Komutanlığına Boğaz’a muhtemel bir taarruz karşısında Özel Talimat gönderdi.
Yavuz ve Midilli gemilerine belirli şartlarla Karadeniz’in Boğazlar’a yakın sahasında manevra yapılması izni verildi.

 


12 Eylül 1914

Olası bir savaş durumuna hazırlıksız yakalanmamak için bugün Çanakkale Boğazına yeni bir mayın hattı daha döşendi.
2 milyon askerin savaştığı Marne Savaşı’nın ardından her iki cephede de toplam 500.000 kadar askerin öldüğü öğrenildi. Bu sayı tarihteki en kanlı çarpışma olarak kayıt altına alındı.
Bahçesaray’daki evinde vefat eden İsmail Gaspıralı bu gün vefat ettiği evde defnedildi.
İstanbul’da kadınların yükseköğrenim görebilmesi için 1914-1915 ders yılında Zeynep Hanım Konağı’nın sağ kolunda üç yıllık yükseköğretim kurumu (Mekteb-i Âli) olan İnâs Darülfünunu kuruldu.
Erzurum’da bulunan 3’üncü Ordu’nun mevcudu bu günkü katılımlarla birlikte 160.000’e ulaştı.

 


13 Eylül 1914

Güney Afrika güçleri, Ramansdrift polis merkezine saldırarak, Güneybatı Afrika’da hüküm süren Almanya’ya karşı savaş açtı.
İngiliz Büyükelçisi Mallet, Osmanlı Hükümetine Islah heyetinin görevinin sona erdiğini resmen bildirdi.

 


14 Eylül 1914

Enver Paşa, Cemal Paşa’ya rağmen bu gün Amiral Souchon’a, resmîgeçidin 17 Eylül Perşembe günü yapılacağını, yalnız talim için Karadeniz’e çıkılabileceğini bir yazı ile bildirdi.
Islahat Heyetinin resmi olarak görevden çekilmesinin ardından Limpus, Cemal Paşa’ya veda ziyaretini gerçekleştirdi.
Amiral Limpus’un Cemal Paşa’ya veda ziyaretinde bulunduğu saatlerde Enver Paşa Amiral Souchon’a filoyu manevra amacıyla Karadeniz’e çıkarma izni verdi.
Erich von Falkenhayn, Helmuth von Moltke’yi görevinden aldı.
Neman komutasındaki Rus ordusu Masurian Lakes savaşında ağır bir yenilgi aldı.

 


15 Eylül 1914

Amiral Souchon komutasında Marmara denizinde çeşitli tatbikatlarda bulunan Osmanlı Filosu, Yavuz Sultan Selim ve Midilli başta olmak üzere diğer gemileriyle birlikte Sultan Reşat’ın huzurunda resmigeçit yaptı.

 


16 Eylül 1914

Yabancı büyükelçilerle görüşmelerde Cavit Bey’in yerine Meclis-i Mebusan Başkanı Halil Bey atandı.
Osmanlı donanmasının komutanlığını Amiral Souchon’a kaptıran Amiral Limpus ve İngiliz Islah Heyeti personeli bu gün akşamüstü İtalyan bandıralı Sardegna gemisi ile İstanbul’dan ayrıldı.
Marne Muharebesi’ni yakından takip etmek üzere Avrupa’da bulunan İsmet ve Kazım Beyler İstanbul’a döndü.

 


17 Eylül 1914

Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’ı ikinci kez istila etme çabası Sırbistan’ın zaferi ile son buldu.
Adalar ile Moda arasında İstanbul’da, Amiral Souchon tarafından Donanma’ya resmigeçit yaptırıldı.
Doğu vilayetlerini denetlemek üzere Dâhiliye Nezareti tarafından Anadolu’ya gönderilen Hoff, çeşitli denetlemelerin ardından bu gün İzmir’den İstanbul’a doğru hareket etti.
W. Churchill Doğu Akdeniz filosu komutanı olarak Malta Üs Komutanı olan Amiral Carden’ı atadı.
Osmanlı Hükümeti, 1 Ekim 1914’ten tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonları kaldırdığını resmen yayınlandı.

 


18 Eylül 1914

Cavit Bey, müzakereleri resmen Halil Bey’e devrettikten sonra bu gün Fransa Büyükelçisi Bompard’la bir araya geldi.
A.B.D.’den gelen telgrafa rağmen Morgenthau, Osmanlı’ya protesto notası göndermekten “yeteri derecede etkili olamayabileceğine inandığı için” vaz geçti.
Amiral Souchon, bu gün Sadrazam Sait Halim Paşa ile görüşerek tatbikat yapmak amacıyla donanmayı Karadeniz’e çıkarma isteğini yineledi.

 


19 Eylül 1914

Cavit Bey bu gün İtalyan Büyükelçisi Garroni ile bir araya geldi.

 


20 Eylül 1914

İngiliz Amiral Sackville Carden, Malta Üs Komutanlığı’ndan yeni teşkil edilen Abluka Filosu Komutanlığı’na atandı. Bu filo, Çanakkale Boğazı girişini ablukaya almakla görevlendirildi.
Amiral Carden Limni adasındaki Mondros limanında bulunan HMS Defence zırhlı kruvazöründe kendi flamasını çekerek Doğu Akdeniz Filosu Komutanlığını resmen devraldığını duyurdu.
“Gümrük Resminin Tadili Hakkında Kanun-u Muvakkat” kanununun yayınlanmasının ardından 30 eylülden itibaren gümrüklerden geçecek her türlü ticari maldan %15 oranında vergi alınmasına karar verildi.
Bu gün bir araya gelen hükümet yetkilileri gerçekleştirdikleri toplantıda elçilerden gelen adli kapitülasyonlarla ilgili yoğun itirazlar sonucunda, 13 Eylül tarihli toplantıda alınan karar gereği adli kapitülasyonların bir süre ertelenmesine karar verdi.
11 Ağustos’ta Almanya’dan satın alınan Goeben ve Breslau zırhlılarınında dahil edildiği Osmanlı Deniz Filosu, bugün Amiral Souchon komutasında Karadeniz’e açıldı.
Enver Paşa bu gün kendi inisiyatifini kullanarak Amiral Souchon’a Yavuz Sultan Selim ve Midilli ile Karadeniz’de keşif harekâtı yapma izni verdi.
Alman Büyükelçisi Wangenheim politik açıdan Yavuz Sultan Selim ve Midilli’nin Karadeniz’e çıkmasını uygun bulmadığını Souchon’a iletti. Amiral Souchon üç destroyer’den oluşan filo ile Karadeniz’e açıldı.

 


21 Eylül 1914

Güney Afrika Bölgesinde Yeni Gine de bulunan Almanya kolonileri Avusturalya tarafından işgal edildi.
Cavit Bey Rus Büyükelçilik Müsteşarı Goulkevitch ile kapitülasyonların kaldırılması konusunu görüştü.
Amiral Souchon, bu gün Osmanlı Donanması ve iki Alman gemisinden oluşan bir filoyla komutanlıktan izin almadan Karadeniz’e çıktı. Geri çağrılması üzerine Boğaz’a döndü.

 


22 Eylül 1914

Goeben ve Breslau’ın İstanbul’a kaçışı olayından sorumlu tutulan İngiliz amiralleri Milne ve Troubridge’in savunmalarını alan İngiliz Donanma Komutanlığı bu gün Portsmouth’ta bir askeri soruşturma düzenledi. Konu ile ilgili bir askeri yargılamaya gerek olup olmadığı konusunda yapılan bu soruşturma sonucu bir askeri mahkeme oluşturulması ve bu mahkemeye Amiral Troubridge’in sanık, Amiral Milne’in tanık olarak çağrılması kararına varıldı.
20 Eylül’de Karadeniz’e 1 günlük tatbikat için açılan Amiral Souchon, tatbikatla ilgili talimatları bizzat İmparator Kayzer Wilhelm’dan aldığı öğrenildi.
İngiliz Amiral Carden komutasındaki Abluka Filosu 20 Eylülden bu yana, Yunan sınırları içerisinde kalan Dedeağaç’tan İzmir Körfezi’ne kadar uzanan tüm Kuzey Ege kıyılarını abluka altına aldı.
Gümrük vergileri %11’den %15’e çıkarıldı.

 


23 Eylül 1914

Washington Büyükelçiliği sırasında Osmanlı aleyhine söylemlere karşı büyük mücadele veren Rüstem Bey, dönemin başkanı Wilson tarafından “İstenmeyen Adam” ilân edildi. Sözlerini geri almayı reddeden Rüstem Bey kariyerinden vazgeçti.
Enver Paşa’nın bir gün için verdiği tatbikat izni iptal edildi ve Sadrazam Sait Halim Paşa’nın emriyle gemiler geri çağırıldı.

 


24 Eylül 1914

Çanakkale Boğazında’ki 29 adet mayından oluşan dördüncü mayın hattı bu gün İntibah Gemisi ile döşendi.
Osmanlı Donanması Karadeniz kıyılarındaki rutin kontrollerine devam etti.
Kapitülasyonların kaldırılması kararının elçilere bildirilmesiyle birlikte yabancı postaların da 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren kaldırılacağı gerçeği ortaya çıktı.

 


25 Eylül 1914

İngiliz Donanma karargâhından Amiral Carden’e gönderilen mesajda boğazdan gündüz ve ya gece çıkacak Osmanlı bayrağı taşıyan tüm savaş gemilerine ateş açılması emri verildi.
Dışişleri Bakanı Grey’den İstanbul’daki elçi Mallet’e gönderilen mesajda Osmanlı hükümetini gemilerini Çanakkale Boğazı’ndan çıkartmamaları konusunda uyarması istendi.
Kışlık elbisesi dahi bulunmayan 3’üncü Ordu’nun eksikliklerinin giderilememesine katlanamayan Alman Yarbay Guze, Alman General Liman von Sanders’e mektup yazarak, “ordu çok şeye muhtaçtır” dedi.
3 ağustos tarihinde padişahın buyruğu ile başlatılan seferberlik alımları bu gün son buldu.

 


26 Eylül 1914

Enver Paşa tarafından Amiral Souchon Osmanlı Donanması Komutanlığına getirildi.
Almanya’dan taraf olarak savaşa dâhil olan Osmanlı Devleti Savaş koşullarını gerekçe göstererek Çanakkale Boğazı’nı İngiliz, Fransız ve Rus Savaş gemileri de dâhil olmak üzere tüm yabancı savaş gemilerine kapattı.
İngiltere bir filosunu göndererek sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’nı abluka altına aldı.
Çanakkale’yi abluka altına alan İngilizler Almanların idaresindeki Türk Torpidosu’nun Çanakkale’den çıkmasına izin vermedi.
Osmanlı Donanması, Karadeniz’deki olağan kontrollerine bu gün de devam etti.

 


27 Eylül 1914

Çanakkale Boğazı, savaş gemilerinin ardından bu gün tüm ticari gemileri de kapsayacak şekilde deniz trafiğine kapatıldı.
Osmanlı Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı General Weber Paşa’nın talimatı ile boğazın girişini torpille kapatıldı.
Çanakkale’de sahil tabyalarını kumanda etmekte olan Weber Paşa, bu gün sırf kendi inisiyatifiyle hareket ederek Boğaz’ı kapadı. Üstüne Boğaz’a yeni mayınlar döküldü ve boğaza giriş yolunu gösteren fenerler söndürüldü.
Çanakkale boğazından çıkarak Osmanlı karasularını takiben İzmir’e gitmek isteyen Akhisar torpidobotu Bozcaada önünde İngiliz Rattlesnake ve Savage destroyerleri tarafından durduruldu. Akhisar’da Boğaz çıkışındaki İngiliz gemileri hakkında bilgi toplamak üzere Alman Albay Frege’de bulunuyordu. Akhisar’a çıkan bir İngiliz subay Doğu Akdeniz Filosu Komutanı emriyle hiçbir Osmanlı savaş gemisinin Boğazdan Ege’ye çıkamayacağını ve Akhisar’ın geri dönmemesi durumunda batırılacağını bildirdi. Akhisar geri dönmek zorunda kaldı.
Amiral Souchon, Goeben, Breslau ve dokuz Osmanlı savaş gemisinden oluşan bir donanma ile birlikte Karadeniz’e açıldı.
Boğazların kapatılmasıyla birlikte savaşta cephe almak ve taraf olmak zorunda kalan Osmanlı’da parlemento karıştı.
Avrupada çıkan savaş nedeniyle boğazların savaş gemilerine kapatıldığı ilan edildi. Çanakkale Boğazı ve Ege Kıyısı bu gün yeni bir mayın hattı ile döşendi.

 


28 Eylül 1914

Belçika’nın Antwerp kenti bugün Almanlar tarafından kuşatıldı.
Osmanlı Devleti, bu günden geçerli olmak üzere karasularını 6 mil olarak sınırladığını ve geceleri bu sınırın içinde dolaşacak gemilere ateş açılacağını birer nota ile İstanbul’daki yabancı elçiliklere bildirdi.
Paris’te görev yapan Osmanlı Elçisi Rıfat Paşa, Dâhiliye Nâzırı Talât Paşa’ya yazdığı mektubunda, Almanlar’la yapılan ittifakı eleştirdi.

 


29 Eylül 1914

Şeyhülislâm Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin (aynı zamanda Evkaf-ı Hümayun Nazırı) gayretleriyle hazırlanan Islah-ı Medaris Nizamnamesi yayınlandı.
Doğu cephesinde Varşova Savaşı olarak da anılan Vistula Nehri Muharebesinde, Almanya ve Avusturya-Macaristan kuvvetleri Rusya karşısında hezimete uğradı.

 


30 Eylül 1914

Hükümet nezdinde gerçekleştirilen toplantılarda yabancı okulların eğitim ve öğretiminin Türkçe ile yapılması fikri kabul gördü.

Sosyal Medya’da Çanakkale

Çanakkale Türküsü

Kategoriler

Anket

Çanakkale Deniz Savaşları’nda 276 kg.’lık top mermisini tek başına kaldırarak düşman zırhlısını batıran Seyit Onbaşı’nın batırdığı zırhlının adı nedir?

View Results

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Günlük Arşiv

Ocak 2018
PSÇPCCP
« Oca  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Follow Us