Osmanlı Tarihi Kronoloji Arşivi 1914 Yılı Kasım Ayı

 


1 Kasım 1914

Basra Körfezinde bekleyen İngiliz askerleri bugün Şattülarap’ta mevcut Osmanlı topraklarında ilerlemeye başladı.
Dün Iğdır üzerinden hareket ederek Doğu Bayezid’e saldıran Ruslar, bu gün de Oltu-Kaleboğazı’ndan Narman’a, Sarıkamış-Karaurgan’dan Kötek’e, Micin-gert’ten Horasan’a, Karakilise’den Velibaba’ya doğru hareket etmek suretiyle doğu hududumuzu aşarak saldırıya başladı.
Bu gece saat 21.45’te Churchill Amiral Carden’e; iki gün sonra 2 İngiliz ve 2 Fransız savaş gemisi ile Çanakkale Boğazı’nın giriş kısmındaki 3 tabyanın bombalanması emrini verdi.
Konya Hürriyet Meydanı’nda toplanan şehir halkı coşkulu bir mitingle Rusları protesto etti.
İstanbul İngiliz Sefiri Mallet ile Fransız Sefiri ve her iki ülke elçiliğinin çalışanları bu akşam aynı trenle İstanbul’dan ayrıldılar.

 


2 Kasım 1914

Bu gün Rusya resmi olarak Osmnalıya savaş ilan etti.
Rus Çarı 2. Nikola bugün savaşa neden girdiklerini ve amaçlarının ne olduğunu anlatan bir manifesto yayınladı.
Rusya’nın Osmanlı’ya savaş ilan etmesinin ardından İngiltere Dış İşleri Bakanı Grey Kabine toplantısına katılarak gelişmeleri aktardı.
Almanya’nın, Osmanlı’nın savaşa girmesi karşılığında İttihatçılara vaat ettiği para bu gün Romanya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul’a gönderilmek üzere yola çıktı.
Osmanlı’ya savaş ilan eden Ruslar 7 kol halinde topraklarımıza hücum etmeye başladı.

 


3 Kasım 1914

Arap Emirlikleri İngiltere koruyuculuğu altında bağımsızlığını ilan etti.
Çanakkale Boğazı girişindeki Seddülbahir Ertuğrul Kumkale ve Orhaniye Tabyaları İngiliz ve Fransız donanmaları tarafından bombalandı. Seddülbahir’de bir bombanın cephaneliğe düşmesi üzerine oluşan patlamada 86 askerimiz şehit oldu. Bu askerlerimiz Çanakkale’de ki ilk şehit askerlerdir.
İngiliz ve Fransız gemilerinin Boğazı geçerek İstanbul’a geleceğini düşünen bazı hükümet üyeleri iki tren hazırlattı.
1. Tren: Olası bir istila karşısında Sultan’ı ve kutsal emanetleri Anadolu’ya taşımak üzere Haydarpaşa’da hazır edildi.
2. Tren: Hükümet Üyelerini Eskişehir’e taşımak üzere hazırda bekletildi.
Çanakkale Boğazı girişinin bombalandığı haberinin İstanbul’a ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim’de dâhil olmak üzere tüm savaş gemilerinin kazanları yakıldı.

 


4 Kasım 1914

Bergman kumandasındaki Rus Kolordusu önce Horasan’ı ardından da Horasan’a bağlı Sanamer ve Ardos köylerini işgal etti. Buradan Köprüköy’e doğru yönelen Kazak tümenine birliklerimizin gerçekleştirdiği taarruz sonrasında Ruslar geri çekilmek zorunda kaldı.
Seddülbahir’de dün gerçekleşen bombardımanın ardından bir top mermisinin cephaneliğe isabet etmesiyle oluşan patlamada şehit olan 86 askerimizin naaşları Seddülbahir köyünün içerisinde toplandıktan sonra Tabya’nın giriş kısmının yanına defnedildi.
Londra’da görev yapan Osmanlı Sefiri Tevfik Paşa Çanakkale Boğazı’nın bombalanmasının ardından pasaportunu talep etti.

 


5 Kasım 1914

İngiltere Osmanlı Devletine savaş ilan etti.
Resmi savaş ilanın ardından İngiltere daha önce yönetimi Osmanlı’da kalmak şartıyla kiraladığı Kıbrıs’ı ilhak etti.
2 gün önce Çanakkale giriş tabyalarını Fransa ile birlikte bombalayan İngiltere bu gün resmi olarak savaş ilanında bulundu.
Fazıl Bey yönetiminde görev yapan tek faal uçağımız dönüş yolunda suda devrilerek kırım geçirdi. Kullanılamaz hale gelen uçağımızda pilot Fazıl Bey yara almadan kurtuldu.

 


6 Kasım 1914

Rusya ve İngiltere’nin ardından şimdide Fransa bize savaş açtı.
Rus donanmasının Zonguldak iskele ve kömür ocaklarını topa tuttu.
Rusların vatanımıza savaş açtığı tarihten tam 5 gün sonra bu gün Rostow’da kısa zaman önce görevini tamamlayan İngiliz viskonsülü Blyth Kirby, Londra’daki Dışişleri Bakanlığı’na, Türkiye’deki Ermenilerin Ruslara silahlı olarak yardım yapabileceklerini ve bu kapsamda Ermeni azınlıkların gerekli hazırlıklara devam ettiklerini iletti.

 


7 Kasım 1914

Rus donanması Zonguldak sahillerini bombalama eyleminin ardından dönüş yoluna girdiği sırada önce İstanbul’a kömür taşıyan “Nikea” ardından da 3. Ordu için tamam edilmiş hazırlıkları taşıyan Mithatpaşa, Cezm-i Alem ve Bahr-i Ahmer yük gemilerimizi bombalamak suretiyle batırdılar.
Almanya’nın Doğu Asya Filosu üssünün bulunduğu Çin’in Jiaozhou Körfezi Japonlar tarafından işgal edildi.
Zonguldak’ın bombalanması ve 3 gemimizin batırılmasının ardından Yavuz Sultan Selim bölgeye gönderildi. Fakat Rus Filosu güzergâh değiştirerek Rus Limanlarına doğru kaçmayı başardı.
ruslar tarafından haince bir pusu ile batırılan yük gemisinden sağ kurtulan 167 vatandaşımız esir olarak Rusya’ya gönderildi.

 


8 Kasım 1914

Talat Paşa’ya karşı Hınçak terör örgütü lideri Sabah Gülyan’ın organize ettiği suikast girişimi tetikçilerin İstanbul’da yakalanması ile önlendi.

 


10 Kasım 1914

Kanada Hükümeti çalışmak için ülkelerinde bulunan 205 Osmanlı Vatandaşını Esir Kamplarına Sürgün Etti

 


11 Kasım 1914

Hükümetimiz Rusya, İngiltere ve Fransa’ya savaş ilan etti

 


12 Kasım 1914

Rusya, İngiltere ve Fransa’nın topraklarımıza saldırmasından sonra Başkomutanlık “söz konusu bu devletlerle harp halinde olunduğu ve askerlerimizin daha önceki tebliğlerde belirtilen harp görevlerini yerine getirmede serbest oldukları” ifadelerinin yer aldığı bir bildiri kaleme aldı.

 


13 Kasım 1914

Sultan Reşad, yayınladığı beyannamede harbe girişin nedenlerini açıklayarak izahta bulundu.
Başkumandanlık Vekaletinin beyannamesi yayınlanarak halk ve kamuoyu savaş konusunda bilgilendirilmiş oldu.
Rus ordusu azap hattına ulaştı.
İngiliz ve Fransız birliklerinden oluşan düşman donanması Çanakkale girişine kadar yaklaştı. Boğazın giriş kısmını ablukaya alan düşman donanması giriş kısmında bulunan tabyalarımızı bombalamaya başladı, tabyalardaki birliklerimiz aldıkları emirler doğrultusunda Çanakkale Boğazını savunmaya ve düşmana karşılık vermeye başladı.

 


14 Kasım 1914

1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından (93 harbi) savaşı kazanan Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin izniyle Florya Şenlikköy’de yaptırdığı Ayastefanos Rus Abidesi, düzenlenen bir törenle imha edildi.
İttihatçıların organize ettiği iddia edilen kitleler tarafından içine yerleştirilen tahrip kalıpları ile Rus Abidesi yıkılırken Cemal Paşa kalabalığa seslendi.
“Ayastefanos’daki Rus Abidesi’nin Yıkılışı” adını alacağı öğrenilen film aynı zamanda Osmanlı tarihindeki ilk film olma özelliğine de sahip olacak.
Padişahımız Sultan V. Mehmet (Mehmet Reşad), Rusya İngiltere ve Fransa’ya karşı savaş açıldığını doğrulayarak Cihad-ı Mukaddes fetvası verdi.
Ordumuz Rus Birliklerine taarruza devam ediyor. Bugün Narman’ın Ekrek ve Horasan’ın Alakilise köyü hattında şiddetli çarpışmalar görüldü. Bu savaş sonrasında Ruslar bu iki bölgeden de çekilmek zorunda kaldı. Rus ordusu geri çekilirken Hasan İzzet Paşa’nın talimatı gereği ordumuz Rusları takip etmedi.
Köprüköy’ün geri alınmasının ardından Komutanlık tarafından 9. Kolordu Karargâhı Köprüköy’ün Tafdiker Köyüne taşındı.
Birkaç gündür Ruslara karşı verilen amansız mücadelede yorgun düşen askerlerimize Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa tarafından istirahat verildi.

 


16 Kasım 1914

Azap Muharebesi Başladı. Taarruz devam ederken Ordu Karargâhı Köprüköy’ün doğusundaki Haran köyüne vardı. 3. Ordu birliklerimiz bütün kuvveti ile Horasan’ın Azap-Sanamer köyü hattından taarruza girişti.
Hopa Hudut Taburumuz Rus sınırını geçerek Borçka’ya doğru ilerledi.
Karasularımıza sızan Rus donanması bu gün Trabzon sahillerini topa tuttu.

 


17 Kasım 1914

Ordumuzda görev yapan Ermeni asıllı Osmanlı askerleri örgütlenerek firar etti. Ermenilerin silahları ile birlikte Rus Ordusuna sığındığı haberleri geliyor.
Rus Donanmasının karasularımıza sızarak sahillerimizi bombalamasının ardından Yavuz Zırhlısı Karadeniz’e açıldı.

 


18 Kasım 1914

İki gündür süren çatışmaların ardından Ruslar Azap bölgesinden püskürtüldü. Ordumuz taktik gereği bu seferde geri çekilen Rus ordusunu takip etmedi.
Rus Kolordu Kumandanı Bergman askerlerimizle verdiği mücadelede başarısız olunca geri çekilmek zorunda kaldı. Bu son geri çekilme olayının ardından paniğe kapılan Bergman Sarıkamış’a kaçtı. Ve yaşanan son gelişmeleri Tiflise bildirdi.

 


19 Kasım 1914

Rus savaş gemileri bu gün Hopa açıklarına gelerek şehri bombaladı.

 


21 Kasım 1914

Hopa Hudut Taburu tarafından Rus sınırı aşılarak başlatılan Borçka seferi başarılı oldu ve müfrezemiz Borçka’yı ele geçirdi.
Melo Müfrezemiz Rus birliklerini mağlup ederek Artvin’i ele geçirdi.
3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa orduya geri çekilme emri verdi. Emir doğrultusunda gece vakti soğuk hava koşullarında yaklaşık olarak 12 km geri çekildi.
15 Ekim’de Bahreyn’i işgal eden İngilizler bu gün Basra Körfezinde yer alan Fav Yarımadasını işgale başladı.

 


22 Kasım 1914

Meclis-i Vükela toplantısında, Irak’ta İngiliz firması Jackson tarafından yapılmakta olan sulama kanallarının akıbeti görüşüldü. Osmanlı ve İngilizlerin savaşta karşı cephelerde yer alması dolayısıyla iptal edilen sözleşmenin ardından İngilizlerin de Osmanlı topraklarından çıkartılmasına karar verildi. Proje kapsamında yürütülmekte olan işlere ise hükümetin emaneten bakacağı ve bu iş karşılığında talep edilen paranın karşılığı olarak sözleşme feshinden doğan mağduriyetin giderilmesi adına İngiliz firmasına hiç olmazsa 20 bin liranın ödenmesi de yine aynı toplantıda karara bağlandı.
3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa ve 9. Kolordu Kumandanı Ahmet Fevzi Paşa, askerlerimizin geri çekilmesi konusunda karargâhta tartıştı.

 


23 Kasım 1914

9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa emekliye ayrıldı. Ahmet Fevzi Paşa’dan boşalan koltuğa 34. Tümen Komutanı İhsan Paşa atandı.

 


24 Kasım 1914

Uzun süredir fikir ayrılığı içerisinde bulunan Benito Mussolini ile Sosyalist Parti arasındaki gerginlik Benito Mussolini’nin partiden ihraç kararıyla son buldu.

 


25 Kasım 1914

İngiltere Harp Meclisi Churchill’in Çanakkale’ye Çıkarma konusunda hazırladığı planı reddetti.

 


28 Kasım 1914

New York Menkul Kıymet Borsası Temmuz ayında savaşa bağlı olarak kapanışını gerçekleştirmişti. Bu gün daha önce alınan karar gereği Borsa tahvil alım satımı için yeniden açıldı.

 


29 Kasım 1914

Genelkurmay İkinci Başkanı Hafız Hakkı Bey bu gün Erzurum’a ulaştı.

 


30 Kasım 1914

Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında kullanılmak üzere bölge halkı askeri birliklerin talepleri doğrultusunda sahil şeridinde bulunan “paslı tenekeleri” (Rus mayınlarını) kendi imkânlarıyla toplamaya başladı

Sosyal Medya’da Çanakkale

Çanakkale Türküsü

Kategoriler

Anket

Çanakkale Deniz Savaşları’nda 276 kg.’lık top mermisini tek başına kaldırarak düşman zırhlısını batıran Seyit Onbaşı’nın batırdığı zırhlının adı nedir?

View Results

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Günlük Arşiv

Ocak 2018
PSÇPCCP
« Oca  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Follow Us